Regulamin

Regulamin sklepu JestBezpiecznie.eu

I Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.jestbezpiecznie.eu  zwanym dalej Sklepem jest firma:

RiskCon Inżynierskie Biuro Analiz Zagrożeń i Oceny Ryzyka  Marcin Kopron

ul. Tyczyńskiego 12

24-100 Puławy

NIP 716-106-05-25

REGON 060127099

2. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według niniejszego regulaminu.

3. Zamówienia mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i podmioty gospodarcze zwani dalej Klientem.

II Rejestracja

1. Rejestracja w systemie sprzedaży Sklepu jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.jestbezpiecznie.eu

2. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może zostać niezrealizowane.

3. Dane osobowe naszych Klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby Sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

4. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia. Pozwala jednak na sprawdzanie statusu zamówienia, jak i szybkie składanie zamówienia w przyszłości bez konieczności ponownego wprowadzania danych.

III Składanie zamówień

1. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sklep.

2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach Sklepu.

3. Obsługa zamówień następuje w dni robocze w godzinach 7:30-15:30.

3. Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT.

4. Klient ponosi koszty dostawy wysyłki w zależności od wagi i gabarytów przesyłki

5. Do dostarczonej przesyłki dołączany jest dokument sprzedaży.

6. Płatności można dokonywać w następujący sposób:

- gotówką - należność przyjmuje kurier przy dostawie przesyłki lub pracownik w sklepie przy odbiorze osobistym
- przelewem bankowym - nr rachunku mbank 15 1140 2004 0000 3102 7570 2174

(w tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia)

IV Realizacja zamówień

1. Paczki dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres firmą kurierską DHL następnego dnia roboczego od daty wysyłki towaru.

2. W obrębie miasta Puławy  możemy zaoferować darmową dostawę.

3. Jeśli Klient ma podpisaną umowę z inną firmą kurierską istnieje możliwość wysyłki paczki przez wskazaną przez Niego firmę kurierską lub możliwy jest odbiór osobisty.

4. Realizację zamówienia rozpoczynamy:

- potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności gotówką
- po stwierdzeniu wpłaty na konto wartości złożonego zamówienia

6. Prosimy o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania prosimy sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki. Prosimy niezwłocznie powiadomić nas o tym wiadomością telefoniczną lub przez e-mail. Reklamacja będzie przez Sklep niezwłocznie rozpatrzona. Przyjęcie przesyłki przez Klienta potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym.

V Reklamacje

1. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres:  RiskCon Inżynierskie Biuro Analiz Zagrożeń i Oceny Ryzyka  Marcin Kopron ul. Tyczyńskiego 12 24-100 Puławy

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@jestbezpiecznie.eu- formularz do pobrania

2. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki prosimy o spisanie z kurierem protokołu szkody na tę okoliczność.

VI Odstąpienie od umowy

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.jestbezpiecznie.eu przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru bez podania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany poniżej. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres siedziby firmy RiskCon Inżynierskie Biuro Analiz Zagrożeń i Oceny Ryzyka Marcin Kopron ul. Tyczyńskiego 12 24-100 Puławy  lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@jestbezpiecznie.eu Wzór odpowiedniego formularza w formacie .pdf można pobrać z naszej strony - pobierz formularz zwrotu. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres firmy:

RiskCon Inżynierskie Biuro Analiz Zagrożeń i Oceny Ryzyka Marcin Kopron ul. Tyczyńskiego 12 24-100 Puławy

5. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru ponosi konsument.

VII Postanowienia końcowe

1. Sklep za zgodą podczas składania zamówienia/rejestracji może wysyłać Klientowi wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji, zawierające informacje handlowe lub oferty. Klient ma prawo odmówić przyjmowania takich wiadomości w dowolnym momencie.

2. Dane Klientów są przechowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.

 

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl